صادرات زردآلوی مالاتیا به 110 کشور

برگه زردآلوی مالاتیا سال گذشته به 110 کشور جهان صادر شد

1337742
صادرات زردآلوی مالاتیا به 110 کشور

برگه زردآلوی مالاتیا سال گذشته به 110 کشور جهان صادر شد.

در مالاتیا که 8 میلیون از 17 میلیون درخت زردآلوی ترکیه در آن میباشد، نزدیک به 50 هزار خانواده، از این طریق امرار معاش میکنند.

پس از باقلوای آنتپ و انجیر آیدین، سومین محصول ثبت شده در میان جغرافیای اتحادیه اروپا، زردآلوی مالاتیا میباشد که به 110 کشور جهان صادر میگردد.

کشورهایی که سال گذشته بیشترین زردآلو به آنها صادر شده است، ایالات متحده امریکا، فرانسه، روسیه، آلمان و انگلستان میباشند.خبرهای مرتبط