حمله به نقاشی پیکاسو در موزه تیت مدرن لندن

این نقاشی به نام "نیم‌تنه یک زن" در سال 1944 به وسیله پیکاسو کشیده شده است

1332997
حمله به نقاشی پیکاسو در موزه تیت مدرن لندن

اثر معروف پابلو پیکاسو نقاش معروف اسپانیایی، مورد حمله قرار گرفت.

گزارشات دریافتی حاکیست به دنبال حمله به یک نقاشی از این هنرمند معروف به ارزش 157 میلیون لیره ترک که در موزه تیت مدرن لندن نگه میشود، این اثر پاره شده است.

این نقاشی به نام "نیم‌تنه یک زن" در سال 1944 به وسیله پیکاسو کشیده شده است.

یک نفر در رابطه با این حمله دستگیر شده است.

بررسی های مربوط به این حمله همچنان ادامه دارد.

درباره وضعیت این تابلو که گفته میشود پس از حمله پاره شده است، جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

به نوشته موزه تیت مدرن، پیکاسو این اثر را بر اساس چهره دورا مار، معشوقه خود در ماه مه 1944 در ماه‌های پایانی اشغال نازی ها در پاریس کشیده است.خبرهای مرتبط