پرواز آزمایشی پهپاد تعرضی بایراکدار آکینجی با موفقیت انجام شد

با پرواز پهپاد بایراکدار آکینجی TİHA ، ترکیه تبدیل به یکی از چهار کشور صاحب این نوع پهپادها گردید

1319303
پرواز آزمایشی پهپاد تعرضی بایراکدار آکینجی با موفقیت انجام شد
bayraktar akinci tiha1.jpg

پهپاد تعرضی بایراکدار آکینجی اولین پرواز آزمایشی خود را انجام داد. 

بر اساس اطلاعیه منتشره از بایراکدار، با پرواز پهپاد بایراکدار آکینجی، ترکیه تبدیل به یکی از چهار کشور صاحب این نوع پهپادها گردید. 

بایراکدار آکینجی TİHA اولین پرواز خود را در پایگاه فرماندهی میدان در شهرستان چورلوی تکیرداغ با موفقیت انجام داد و به مدت 16 دقیقه در آسمان ماند. 

بایراکدار آکینجی TİHA که طول و عرض آن بیشتر از پهپاد مسلح بایراکدار TB2 می باشد، در ماموریت های استراتژیکی بکار خواهد رفت. 

بایراکدار آکینجی قادر است به مدت 24 ساعت پرواز کرده و تا 40 هزار فیت ارتفاع بگیرد. 

ظرفیت حمل بار این پهپاد تهرضی مجموعا 1350 کیلوگرم است. 

پهپاد TİHAدر سایه این ظرفیت حمل بار، در حمل مهمات ملی انجام وظیفه خواهد کرد. 

 

 خبرهای مرتبط