جشن سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی ترک

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی ترک، در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، برنامه ای ترتیب یافت

1311813
جشن سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی ترک

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی ترک، در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، برنامه ای ترتیب یافت.

در این برنامه که در موزه ملی قزاقستان و از طرف انجمن Ulu Budun به معنای ملت بزرگ ترتیب یافت، فیلمی در رابطه با نوشته های قدیمی ترک نمایش داده شد. اطلاعاتی نیز در رابطه با نوشته ها به شرکت کنندگان ارائه گردید.

مرورت کورمانگالیو رئیس انجمن Ulu Budun، با اشاره به اینکه روز25 نوامبر، تاریخ کشف نوشته های ترک میباشد، گفت: "نوشته های ترک از پایه های اتحاد ملت ترک میباشد. هدفمان ادغام دول ترک در راستای فرهنگ، هنر و تاریخ میباشد."

وی با آرزوی اینکه روزی، 25 نوامبر در همه جمهوریهای ترک جشن گرفته شود، افزود: "امیدواریم سال آینده یک چنین برنامه هایی، از سوی همه ملتهای ترک جشن گرفته شود."

کورمانگالیو اظهار داشت که به مناسبت تاریخ زنده شدن نوشته های ترک، در استانهای کیزیل اوردا و آلماتی نیز برنامه هایی ترتیب یافته است.

دراین برنامه، تورکولوگها، دانشمندان و نمایندگانی از قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، اویغورها، تاتارها و دیگر ملل ترک نیز شرکت داشتند.



خبرهای مرتبط