پهباد ملی ترکیه رکورد شکست

پهباد ملی ترکیه موسوم به " آنکا " بمدت بیش از یکروز به پرواز در آمد

1302157
پهباد ملی ترکیه رکورد شکست

 

 

پهباد ملی ترکیه موسوم به " آنکا " بمدت بیش از یکروز به پرواز در آمد.

بنابه اظهارات مقامات شرکت سهامی عام صنایع هوانوردی و فضایی ترکیه، آنکا با پروازی بمدت 26 ساعت و 30 دقیقه به رکورد جدیدی تحقق بخشیده است.

مدت پرواز آنکا 24 ساعت تثبیت شده است.

پهبادهای مذکور تحت هرگونه شرایط جوی قابل به پرواز می باشند.خبرهای مرتبط