23 درصد جمعیت جهان فقیر هستند

1.3 میلیارد انسان معادل تقریبا 23 درصد از جمعیت جهان در فقر زندگی می کنند

1289756
23 درصد جمعیت جهان فقیر هستند

1.3 میلیارد انسان معادل تقریبا 23 درصد از جمعیت جهان در فقر زندگی می کنند. 

بر اساس آمار و ارقام صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل نیمی از انسانهای فقیر جهان زیر 18 سال و نیمی از آنها زیر 10 سال است.

سازمان ملل با ترتیب برنامه های مختلف در چارچوب "17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر" سعی در آگاه سازی افکار بین الملل در این زمینه دارد. 

سرعت کاهش فقر در جهان در سالهای اخیر کمتر شده و کشورهای آفریقایی که با جنگ و قحطی دست به گریبان هستند در صدر کشورهای فقیر جهان قرار دارند. 

درآمد سرانه در لیبریا که فقیرترین کشور جهان است، 710 دلار در سال است. 

پس از لیبریا، جمهوری آفریقای مرکزی با 730 دلار، بروندی با 770 دلار، جمهوری دموکراتیک کنگو با 870 دلار، نیجر با 990 دلار، مالاوی با 1180 دلار، موزامبیک با 1200 دلار، سیرا لئون با 1480 دلار، ماداگاسکار با 1510 دلار و مجمع الجزایر قمر با 1570 دلار درامد سالانه، در لیست فقیرترین کشورهای جهان جای دارند. 

 در این میان، بر اساس گزارشی که با عنوان "نابودی فقر جهانی" سال گذشته از سوی بانک جهانی با هدف از بین بردن فقر تا سال 2030 منتشر شده، میزان فقر در جهان در سال 2015  از 11 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. 

از سوی دیگر نیز با افزایش شمار انسانهایی که سوء تغدیه دارند، بیش از 820 میلیون نفر در سطح جهان یعنی یک نهم جمعیت جهان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. 

 

 خبرهای مرتبط