کوش آداسی میزبان کشتی های تفریحی غول پیکر کروز

دو کشتی تفریحی حامل پرچم باهاما و یک کشتی تفریحی حامل پرچم مالت در بندر اژه پورت کوش آداسی لنگر انداختند

1275755
کوش آداسی میزبان کشتی های  تفریحی غول پیکر کروز

شهرستان کوش آداسی یکی از مهمترین مراکز میزبانی از کشتی های غول پیکر تفریحی کروز در ترکیه  با میزبانی از سه کشتی تفریحی دیگر صحنه روزهای پرجنب و جوشی می گردد.

در ساعات صبح دیروز دو کشتی تفریحی حامل پرچم باهاما و یک کشتی تفریحی حامل پرچم مالت در بندر اژه پورت کوش آداسی لنگر انداختند.

گروهی از مسافرین کشتی که حامل دو هزار و 630 مسافر اکثرا آمریکایی بود با اتوبوس ها در تورهای گردشگری افز و زیارتگاه حضرت مریم شرکت کرده و برخی از مسافرین نیز از مرکز شهرستان کوش آداسی دیدن کرده و خرید کردند.خبرهای مرتبط