چین به فضا ماهواره نظارتی پرتاب کرد

چین ماهواره Yünhay-102 را برای فعالیت های نظارتی فضا، دریا و اتمسفر به فضا پرتاب کرد

1275978
چین به فضا ماهواره نظارتی پرتاب کرد

چین ماهواره Yünhay-102 را برای فعالیت های نظارتی فضا، دریا و اتمسفر به فضا پرتاب کرد. 

به گزارش خبرگزاری شینهوا، ماهواره Yünhay-102 از مرکز پرتاب ماهواره Ciuçüen در صحرای گوبیل در منطقه خودمختار مغولستان پرتاب شده است. 

این ماهواره برای امور نظارتی بلایای طبیعی، فضا، اتمسفر و دریا در آزمایشات علمی مختلف بکار گرفته خواهد شد. 

گفتنی است ماهواره و موشک ماهواره بر از سوی آکادمی تکنولوژی علوم فضایی شانگهای چین طراحی و ساخته شده است. 

 

 خبرهای مرتبط