عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

شرکت تویتتر برخی حسابهای کاربری با مرکزیت امارات متحده عربی و مصر را مسدود کرد

267 حساب کاربری با مرکزیت امارات متحده عربی و مصر، مسدود شده است.

شرکت تویتتر برخی حسابهای کاربری با مرکزیت امارات متحده عربی و مصر را مسدود کرد

شرکت سایتهای اجتماعی تویتتر، تعداد بسیاری از حسابهای کاربری را که در میان آنها حساب کاربری سعود الکهتانی، فردی که در جنایت جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی "نقش کلیدی" داشت را مسدود کرد.

بر اساس بیانیه منتشره از شرکت تویتتر، 267 حساب کاربری با مرکزیت امارات متحده عربی و مصر، مسدود شده است.

بخشی از این حسابها، به رسانه های دولتی عربستان سعودی تعلق داشته و بخشی دیگر نیز پیغامهای تبلیغاتی به نفع حکومت سعود منتشر مینموده است.

حساب کهتانی مشاور سابق ولیعهد عربستان سعودی نیز به دلیل نقض سیاست این پلتفرم مسدود شد.

کهتانی نقشی کلیدی در جنایت جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی که روز 2 اکتبر در سفارت عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید، داشته است.خبرهای مرتبط