5 ستاره به خطوط هوایی ترکیه از سوی مسافران کل جهان

خطوط هوایی ترکیه به عنوان "خطوط هوایی بین المللی پنج ستاره دار سال 2020" انتخاب شد

1266651
5 ستاره به خطوط هوایی ترکیه از سوی مسافران کل جهان

خطوط هوایی ترکیه، از سوی انجمن تجربیات مسافران خطوط هوایی، APEX که به عنوان یکی از سازمانهای هوانوردی مورد اعتماد و احترام مورد قبول میباشد، به عنوان "خطوط هوایی بین المللی پنج ستاره دار سال 2020" انتخاب شد.

متخصصان سفرهای جهانی، برای جوایز APEX-IFSA، روز 9 سپتامر در شهر لوس آنجلس ایالات متحده امریکا، گرد هم آمدند.

مسافران 600 خطوط هوایی در کل جهان در ارزیابی مذکور، طی دوره جولای 2018 الی ژوئن 2019، ستارگان سال 2020 را انتخاب کردند.

راحتی صندلیهای شرکتهای خطوط هوایی، سرویس داخل کابین، خورد و خوراک، تفریحات و اینترنت Wi-Fi، مواردی است که در این ارزیابی مورد توجه بود. در نتیجه این ارزیابهای، خطوط هوایی ترکیه، با میانگین 5 ستاره برای سومین بار پی در پی، موفق به دریافت جایزه شد.خبرهای مرتبط