آنتالیا، میزبان عروسی های هندی

در طول سال جاری برای اولین بار 20 عروسی هندی در ترکیه ترتیب یافته است

1256803
آنتالیا، میزبان عروسی های هندی

بنیاد اوزپاک مدیر شریک شرکت Inventum Global اظهار داشت در طول سال جاری برای اولین بار 20 عروسی هندی در ترکیه ترتیب یافته است. 

شهر آنتالیا که هر ساله از میلیون ها توریست میزبانی می کند، در سالهای اخبر میزبان عروسی های هندی با پوشش های رنگارنگ، فرهنگ غذایی متفاوت و آداب و سنن خاص هندوستان بوده است. 

در هتل های لوکس آنتالیا؛ عروسی های هندی با شرکت هزاران نفر با مراسمات خاصی به مدت سه شبانه روز برگزار می شود. 

درآمد سالانه حاصله از این عروسی ها نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده و برای افزایش رغبت به برگزاری این عروسی ها در ترکیه فعالیت هایی در حال انجام است. 

اوزپاک مدیر شریک شرکت برگزار کننده عروسی های هندی می گوید، سال خوبی را پشت سر گذاشتیم. علاقه و توجه هندی ها به ترکیه هر ساله در حال افزایش است. 

وی افزود: "برای اولین بار در طول سال جاری حدود 20 عروسی هندی در ترکیه ترتیب یافت. سال گذشته این رقم 13 بود. این افزایشی قابل توجه است." 

 

 

 خبرهای مرتبط