گشتهای آبی و برکت گردشگری در عید قربان

با گفتن "گشت آبی" درترکیه، آنچه به ذهنمان می آید، حرکت کشتی های مسافرتی طی روزهای تعطیل عید قربان از شهرستان مارماریس استان موغلا به سوی دریا است.

1252429
گشتهای آبی و برکت گردشگری در عید قربان

با گفتن "گشت آبی" درترکیه، آنچه به ذهنمان می آید، حرکت کشتی های مسافرتی طی روزهای تعطیل عید قربان از شهرستان مارماریس استان موغلا به سوی دریا است.

کسانی که از روزها قبل این تورها را خریداری کرده بودند، فرصت تماشای زیباییهای نادر خلیجهای اژه جنوبی را به دست آوردند. آنها در این خلیجها وارد آب شده و به شنا کردن پرداختند.

خلیل باغلی رئیس اتاق بازرگانی دریایی ماراماریس طی سخنانی، ابراز داشت که تعطیلات عید قربان بسیار پربرکت بوده است.

وی گفت: "دریانوردان نیز تحت تاثیر برکت عید بودند. گشتهای روزانه با کشتی در مارماریس، به طور میانگین 15 هزار گردشگر را حمل کرده اند. در کل روزهای تعطیل عید، 20 هزار مسافر از گشتهای دریایی لذت برده اند."خبرهای مرتبط