توریسم کشتی های کروز در کوش آداسی ترکیه

توسط 3 کشتی کروز که در شهرستان کوش آداسی استان آیدین لنگر انداخته اند، 2 هزار و 850 مسافر وارد این شهر شد.

توریسم کشتی های کروز در کوش آداسی ترکیه

توسط 3 کشتی کروز که در شهرستان کوش آداسی استان آیدین لنگر انداخته اند، 2 هزار و 850 مسافر وارد این شهر شد.

کشتیهای "وندام" و "ویند استار" با پرچم باهاما و کشتی "کلستیال الیمپیا" با پرچم مالتا، در بندر اگه پورت لنگر انداختند.

اکثر مسافرانی که از این کشتیها پیاده شدند، شهروندان امریکا و جمعا 2 هزار و 850 تن بوده اند. این گردشگران، توسط تورها، به خانه حضرت مریم در شهرستان افسوس ازمیر و شهر باستانی افسوس رفته و از آنها دیدن کردند.

مسافرانی که با تورها به گشت و گذر نرفتند نیز در مرکز شهر به خرید از بازار پرداختند.خبرهای مرتبط