نمایش زیبای شهاب باران "پرسِید"

شهاب باران "پرسِید" که یکی از کامل ترین باران شهاب سنگها میباشد، نمایشی بسیار زیبا در آسمان تشکیل داد.

نمایش زیبای شهاب باران "پرسِید"

شهاب باران "پرسِید" که یکی از کامل ترین باران شهاب سنگها میباشد، نمایشی بسیار زیبا در آسمان تشکیل داد.

پرسِید، از شهر باستانی مزوتیمولوس که در شهرستان اشمه استان اوشاک واقع شده و در بخش میانی مراکز دینی فریقیان واقع شده است، نیز تماشا شد.

شهاب سنگهایی که از میان ستارگانی منظومه شمسی، بر روی مجسمه های شهر باستانی فرود می آمدند، نمایشی دیدنی در اسمان پدیدار نمودند.

تماشاچیان تا نیمه شب، نزدیک به60 الی 80 شهاب سنگ را بدون استفاده از دوربین تماشا کردند.خبرهای مرتبط