عقرب 2 ، اولین خودروی زرهی برقی ترکیه

فعالیتهای شرکت اتوکار وابسته به بخش صنایع دفاعی ترکیه در زمینه خانواده عقرب 2 که ادعای خود در این بخش را به ابعاد متفاوتی انتقال داده است، ادامه دارد

1239577
عقرب 2 ، اولین خودروی زرهی برقی ترکیه

 

فعالیتهای شرکت اتوکار وابسته به بخش صنایع دفاعی ترکیه در زمینه خانواده عقرب 2 که ادعای خود در این بخش را به ابعاد متفاوتی انتقال داده است، ادامه دارد.

عقرب 2 اولین عضو این خانواده که در عین حال اولین خودروی زرهی برقی ترکیه می باشد، وارد اراضی شد.

نسل جدید عقرب 2 که اتوکار تدارک کننده ناتو و سازمان ملل با استفاده انتظارات روزمره صنایع دفاعی، اندوخته اصلاعات علیه نهدیدات آتی و تکنولوژی بالا طراحی کرده است، به تمامی انتظارات ارتش های پیشرفته و مدرن پاسخ خواهد داد.

این خودروی زرهی که در هرگونه اراضی قادر به حرکت بوده و از قابلیت مانور بی نظیر برخوردار می باشد، بر روی زیر ساختی که بتواند به استفاده از نیروهای مختلف چنان برق، دیزل و هیبرید امکان بدهد، طراحی شده است.

سیستمهای تولید نیرو، انتقال، سنسورها، کامپیوترها، ارتباطات و هدف گیری در عقرب 2 ، در یک سیستم واحد جای داده شده اند.خبرهای مرتبط