کارگاه سفالگری یک بانوی ترک-ایرانی در گیرسون

سلماز توک، هنرمند ترک-ایرانی‌ پس از دریافت حمایت‌های مالی از دولت ترکیه، کارگاه سفالگری خود را در شهر گیرسون راه‌اندازی کرده است

1231052
کارگاه سفالگری یک بانوی ترک-ایرانی در گیرسون

سلماز توک هنرمند ایرانی که شهروندی ترکیه گرفته با دریافت تشویق مالی 50 هزار لیری در چارچوب برنامه «کمک به کارآفرینی» اداره حمایت از مشاغل کوچک و متوسط، کارگاه سفالگری خود را در شهر گیرسون دایر کرده است.

این هنرمند تبریزی در 18 سال پیش با سفالگری آشنا شده و تاکنون حدود 18 نمایشگاه از آثار خود در شهرهای مختلف ایران و ترکیه برگزار کرده است.

توک 4 سال پیش به گیرسون آمده است. او درباره فعالیت‌هایش در این زمینه گفت:

سفالگری بیشتر برایم سرگرمی بوده است، اما با افزایش علاقه نسبت به آن، پیشرفت کردم. از طریق اداره حمایت از مشاغل کوچک و متوسط آرزویم برآورده شد. در این کارگاه ظروف، لیوان و اشیای زینتی می‌سازم».خبرهای مرتبط