مناظر زیبا از دره «آراپاپیشتی» ترکیه

دره «آراپاپیشتی» واقع در محدوده سه استان دنیزلی، آیدین و موغلای ترکیه با منظره بی نظیرش توجه گردشگران را به خود جلب می کند

1219740
مناظر زیبا از دره «آراپاپیشتی» ترکیه

دره «آراپاپیشتی» که در محل تقاطع سه استان دنیزلی، آیدین و موغلای ترکیه قرار دارد، با طبیعت و مناظر زیبای خود همه ساله از شمار زیادی از گردشگران میزبانی می کند.

گردشگران می توانند در روزهای آخر هفته از قایق هایی که در سد «کمر» بوزدوغان آیدین قرار دارد، برای گردش در آبراهه های این دره استفاده کنند.خبرهای مرتبط