استقبال گردشگران از زیبایی بی نظیر و طبیعت بکر شهر حکاری ترکیه

زیبایی بی نظیر و طبیعت بکر شهر حکاری ترکیه پس از پاکسازی از لوث تروریستها٬ بعد از سالها توجه گردشگران را به خود جلب می کند

1218633
استقبال گردشگران از زیبایی بی نظیر و طبیعت بکر شهر حکاری ترکیه

زیبایی بی نظیر و طبیعت بکر شهر حاکاری ترکیه در نتیجه عملیاتهای موفق آمیز نیروهای امنیتی کشور به آرامش و ثبات رسیده است بعد از سالها توجه گردشگران را به خود جلب می کند.

در پی عملیات موفقیت آمیز و پاکسازی این شهر از لوث تروریستها زیبایی و طبیعت شهر نیز بیشتر نمایان شده است. مردم منطقه و گردشگران نیز در این طبیعت زیبا به تفریح و گشت و گذار می پردازند.

ورزشکارانی که از شهرهای دیگر به این شهر می آیند نیز با پیاده روی و گشت و گذار در این طبیعت زیبا پرداخته و مناطق بکر آن را کشف می کنند.

آبشار آغاج دیبی که در 25 کیلومتری حکاری قرار گرفته است نیز با استقبال بسیار گردشگران روبروست.

گردشگران ضمن گذراندن اوقات بسیار مفرح در این منطقه از مناظر زیبای آن نیز عکس می گیرند.خبرهای مرتبط