خلق آثار هنری از ریشه های درختان

احمد کزر هنرمند ترک با استفاده از چوب و ریشه های درختان آثار هنری خلق می کند

خلق آثار هنری از ریشه های درختان

احمد کزر، هنرمند 51 ساله شهر ساکاریای ترکیه از چوب و ریشه های درختانی که از جنگل ها جمع آوری می کند، علاوه بر مبلمان آثار هنری می سازد.

وی با تاکید بر این که هرگز در خلق این آثار به طبیعت صدمه نمی زند، می گوید که تمامی چوب ها در کنار دره، سواحل دریا و سایت های ساخت و ساز بناها نیز یافت می شود.

او با استفاده از ابزار خود چوب و ریشه های جمع آوری شده را به شکل اثر هنری در می آورد.خبرهای مرتبط