سی و هشتمین "نمایشگاه کتاب و فرهنگ ترکیه" در استانبول برگزار میشود

آمادگیها برای برگزاری "نمایشگاه کتاب و فرهنگ ترکیه" که از سوی وقف دیانت ترکیه برگزار میشود، به پایان رسید

1200874
سی و هشتمین "نمایشگاه کتاب و فرهنگ ترکیه" در استانبول برگزار میشود

آمادگیها در میدان سلطان احمد استانبول برای برگزاری سی و هشتمین "نمایشگاه کتاب و فرهنگ ترکیه" که از سوی وقف دیانت ترکیه برگزار میشود، به پایان رسید.

این نمایشگاه که در میدان سلطان احمد برگزار خواهد شد، فردا آغاز میگردد.

دومین موقعیت این نمایشگاه که هر ساله در آنکارا پایتخت ترکیه برگزاری میشود، مسجد بویوک چاملیجای استانبول میباشد.

در نمایشگاه مذکور که از سال 1981 تا کنون به مدت 28 سال در میدان سلطان احمد برگزار میشده است، نزدیک به 250 انتشارات شرکت خواهند نمود.

انتظار میرود، از این نمایشگاه که تا 31 می بازخواهد بود، روزانه 10 هزار تن دیدن نمایند.خبرهای مرتبط