برگزاری کارگاه آموزش پزشکی توسط ترکیه در مزارشریف افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» طی مراسمی در مزار شریف به شرکت کنندگان در کارگاه آموزش پزشکی گواهی اهدا کرد.

1198221
برگزاری کارگاه آموزش پزشکی توسط ترکیه در مزارشریف افغانستان

 

دومین کارگاه آموزش پزشکی و سلامت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در مزار شریف افغانستان که با همکاری انجمن بین المللی پزشکان برگزار شده بود، به پایان رسید و طی مراسمی به شرکت کنندگان گواهی اهدا شد.

پزشکان متخصص ترکیه با استفاده از ابزارهای کاربردی دوره های مربوط به مراقبت از نوزادان را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

این برنامه به منظور افزایش استاندارد مراقبت از نوزادان در بیمارستان های 9 ولایت افغانستان انجام گرفت.

گفتنی است برنامه های مختلف آموزشی آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط