اورتایلی: ترک‌ها با ادبیات ایران ارتباط قدیمی و کهن داشتند

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ و دانشمند شهیر ترک طی سخنانی در کنفرانس «همسایه ما، ایران» به ارزیابی ادبیات ایران و شاعران بنام این کشور پرداخت و گفت که ارتباط بین ترک‌ها و ادبیات ایران ارتباطی کهن است

اورتایلی: ترک‌ها با ادبیات ایران ارتباط قدیمی و کهن داشتند

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ و دانشمند شهیر ترک طی سخنانی در کنفرانس «همسایه ما، ایران» که به همت ریاست کتابخانه عدنان اتوکن ترکیه و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا و با حضور مقامات و جمع کثیری از استاتید٬ دانشجویان و علاقمندان در سالن کنفرانس این کتابخانه برگزار شد به ارزیابی ادبیات ایران و شاعران بنام این کشور پرداخت.

اورتایلی در این کنفرانس اظهار داشت: «ادبیات ایران در ترکیه حائز اهمیت است. ترک‌ها با ادبیات ایران ارتباط قدیمی و کهن و حتی قبل از اسلام داشته اند و این وضعیت در ادبیات ترک نیز اثراتی بر جای گذاشته است. البته این تاثیر پذیری وضعیتی کور نداشته است. چراکه می دانید ترکی یک زبان قدرتمند٬ خاص٬ قاعده مند و هارمونیک است.

فردوسی از شاعران مهم در زبان فارسی است. وی حکایت و داستان های مردمی را جمع آوری کرد و در قالب اشعاری با مضمون تاریخی و میتولوژیک و در وزنی حماسی سرود. در یونان باستان نیز ایلیاد و اودیسه نیز به همین صورت جمع آوری و تدوین شد. اگرچه فردوسی زبان فارسی را زنده کرد اما نتوانست تاثیر زبان عربی را در زبان فارسی کاهش دهد.

ما به اشعار فضولی افتخار می کنیم. اشعار ترکی وی بی نظیر و شکوهمند است. دیوان فارسی این شاعر نیز بسیار محتشم و گران سنگ است. این شاعر بزرگ به سه زبان شعر سروده است.

شاعر کبیر دیگر نیز نظامی گنجوی است. وی شاعری ترک از سرزمین آذربایجان است که در اشعارش نیز ترک بودن خود را اعلام کرده است. اما این در حالی است که وی اشعار ترکی ندارد و در زبان فارسی با اشعارش معجزه خلق کرده است.

شهریار نیز یکی از شاعران ترک آذربایجانی در دوران معاصر است. کتاب سلام به حیدربابای وی به زبان ترکی است. او قبلا اشعارش را به زبان فارسی می نوشت. بعدا با خواست مادرش اشعارش را به زبان مادری سرود. به این ترتیب مردم ترک ایران که پیوندهایش با زبان ترکی ضعیف شده بود با اشعار ترکی شهریار خود را بازشناخت.

استاد اورتایلی در نهایت افزود: ما امروزه بیشتر به شناخت ایران پرداخته ایم. نگاهمان به ایران تغییر کرده است و جوانان و دانشجویان ما به شناخت بیشتر این کشور روی آورده اند. ادبیات ایران غنی و کهن است و شناخت این ادبیات برای ما اجتناب ناپذیر است. همچنین ما می بایست از طریق بازگشایی مراکز آموزش زبان ترکی در ایران و بالعکس زبان فارسی در ترکیه تلاش کنیم تا فرهنگ و تمدن خود را به همدیگر بشناسانیم.

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط