خاتوشا پایتخت تمدن هیتی ها واقع در چوروم ترکیه در انتظار شماست

خاتوشا با تمامی تاریخ و عظمت خود که زمانی سرسخت ترین مخالف فرعون های قدرتمند مصر بود، یعنی پایتخت بزرگترین نیروی سیاسی و نظامی آن زمان در انتظار شماست.

1136652
خاتوشا پایتخت تمدن هیتی ها واقع در چوروم ترکیه در انتظار شماست

امپراتوری هیتی ها، یکی از قدیمی ترین تمدن های آناتولی است که در دوران قبل از میلاد در این خاک ها حکمرانی کرده است. این امپراتوری قرن ها قبل از بین رفته است، اما پایتخت آن خاتوشا همچنان به حیات خود ادامه می دهد؛ و قصه های فراوانی را از دوران عظمت و شکوه خود برای بازدیدکنندگان بازگو می کند.

تاریخ تاسیس امپراتوری هیتی ها به 1600 سال پیش از میلاد برمی گردد. چنانچه از لوح های گلی به جای مانده از آن دوران بر می آید، کشور هیتی اولین کشور در تاریخ بوده که به نوعی با دموکراسی اداره می شده است. این تمدن که توسط پادشاه و خانواده سلطنتی اداره می شد، مجلس که در زبان آن دوران پانکوش نامیده می شد، از حق به رای گذاشتن تصمیات خانواده سلطنتی و نیز نظارت و کنترل پادشاه برخوردار بود.

یکی از افتخارات هیتی ها این است که توانسته اند نخستین توافق نامه کتبی تاریخ یعنی توافق نامه کادش را با مصر به امضا برسانند. خاتوشا، پایتخت این تمدن پیشرفته به عنوان یک شهر باستانی، امروز آثاری از آن دوران به معرض نمایش می گذارد.

خاتوشا، در منطقه دریای سیاه مرکزی و در محدوده استان چوروم ترکیه واقع شده است. نام امروزی آن بوغازکوی است. خاتوشا که به مثابه یک موزه باستان شناسی فضای باز می باشد، مشتمل بر دو بخش علیا و سفلی است.

در بخش سفلی، مناطق اسکان مربوط به مردم عادی وجود دارد و بزرگترین ساختار مذهبی خاتوشا یعنی معبد بزرگ، به چشم می خورد.

در بخش علیا، تعداد زیادی معبد وجود دارد و این محوطه توسط دیوارهای مرتفع با چهار دروازه احاطه شده است. مجسمه های شیر که در دو طرف دروازه قرار گرفته اند، بهترین نمونه های هنری به جای مانده از تمدن هیتی ها هستند.

معبد "یازیلی کایا" واقع در 2 کیلومتری شمالشرق خاتوشا با عنوان عظیم ترین و باشکوه ترین معبد فضای باز شهر معروف است. دیوارهای این معبد، که شامل دو اتاق صخره ای است، با تصاویر و برجسته کاریهایی از خدایان و الهه های هیتی ها تزئین شده است.

اگر برای بازدید از خاتوشا به چوروم می روید، انجام یک سفر تاریخی در موزه های چوروم و بوغازکوی را فراموش نکنید. در کوچه پس کوچه های تاریخی منطقه ایسکلیپ بگردید، در ییلاق های این منطقه که پوشیده از درختان معطر کاج است، نفس خود را تازه کنید، غذاهای محلی مانند دلمه را بخورید و از پارچه های سنتی دست باف همانند "کارگی بزی" و "یولوک" حتما بخرید.

خاتوشا با تمامی تاریخ و عظمت خود که زمانی سرسخت ترین مخالف فرعون های قدرتمند مصر بود، یعنی پایتخت بزرگترین نیروی سیاسی و نظامی آن زمان در انتظار شماست.خبرهای مرتبط