استفاده قزاقستان از شخصیت های تاریخی و افسانه ای تُرک در پول‌ رایج این کشور

بانک مرکزی قزاقستان در پول‌های این کشور از شخصیت های تاریخی و افسانه های مردم تُرک از جمله خاقان های حکومت «گؤگ تورک‌ها» نماد «بوزقورد» و بزرگان تاریخی این مردم استفاده کند.

1134092
استفاده قزاقستان از شخصیت های تاریخی و افسانه ای تُرک در پول‌ رایج این کشور

بانک مرکزی قزاقستان از زمان استقلال این کشور در سال 1993 به این سو که «تنگه» را به عنوان واحد پول خود برگزیده است، شخصیت های تاریخی تُرک‌ها از جمله «کول تیگین» خاقان گؤک تورک‌ها، «آبلای خان»، ابولخیرخان، فارابی، چنگیزخان و «ملکه تومروس» پادشاه حکومت سکاها و همچنین نماد «بوزقورد»(کؤک بؤرو) را در اسکناس ها و سکه های یادبود خود استفاده کرده است. 

در سال 2008 حدود 13 هزار عدد اسکناس 100 تنگه ای قزاقستان با نقش یادبود چنگیزخان منتشر شد، در سال 2011 نیز سکه های نقره ای 100 تنگه ای برای یادبود شهبانو تومروس پادشاه سکاها به فروش گذاشته شد. 

در سال 2016 سکه ای در قزاقستان چاپ و به بازار عرضه شد که در یک طرف آن کول تیگین از خاقان های حکومت گؤگ تورک‌ها و طرف دیگر آن نیز نشان خاندان قزاقستان نقش بسته بود. بانک مرکزی این کشور در سال 2015 نیز پول‌هایی چاپ کرد که عکس امیر تیمور، بنیانگذار امپراطوری تیمور بر آن نقش بسته بود. 

«آبلای خان» سمبل آزادی و استقلال قزاقستان (1711-1781) نیز در سال 2017 در سکه های یادبود بانک مرکزی این کشور به بازار عرضه شد. 

در سال 2015، سکه های 500 و 50 تنگه ای به نام شاعر قزاقستانی «آبای» و در سال 2014 نیز «شوکان ولی‌خانوف» مورخ مشهور این کشور چاپ شدند. 

عکس فارابی از دانشمندان بزرگ در عصر طلایی اسلام نیز در سال 2011 در سکه های یادبود بانک مرکزی این کشور نقش بست. 

«بوزقورد» (گرگ خاکستری) توتم و سمبل مشترک تُرک‌ها نیز سال گذشته در سکه های 500، 200 و 100 تنگه ای به بازار عرضه شد. 

این سکه ها و اسکناس های یادبود بیشتر به عنوان هدیه و کلکسیون عرضه می شوند.خبرهای مرتبط