تابلوی 35 مترمربعی "شکار در صحرا" در راه موزه

"شکار در صحرا"، بزرگترین تابلوی شرقی ترکیه از عمارت سعید هالیم پاشا، به موزه نقاشی وابسته به کاخهای ملی، منتقل خواهد شد

1133188
تابلوی 35 مترمربعی "شکار در صحرا" در راه موزه

"شکار در صحرا"، بزرگترین تابلوی شرقی ترکیه از عمارت سعید هالیم پاشا، به موزه نقاشی وابسته به کاخهای ملی، منتقل خواهد شد.

بر اساس بیانیه صادره از ریاست اداره کاخهای ملی، اعلام گردید که تحقیقها برای چگونگی انتقال و تعویض مکان این تابلوی نقاشی که کاری از فلیکس آگوسته، نقاش فرانسوی میباشد، 3 ماه طول کشیده است.

تصمیم گرفته شد که تابلو به شکل لوله شده منتقل گردد.

این اثر که فعالیتهای حفاظت، به مدت یک هفته بر روی سطح آن انجام گردیده است، توسط سیستم قرقره ویژه، به شکل لوله ای در خواهد آمد.

همچنین برای حمل این تابلو بدون تخریب، یک صندوق چوبی ساخته شد.

این تابلو پس از اتمام آمادگیهای لازمه، برای تماشای علاقمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

لازم به ذکر است که این تابلو با قابش، به ابعاد 4.62X7.75 سانتی متر بوده و با مساحت 35 متر مربعی،در میان یکی از آثار شمرده جهان جای دارد. این تابلو که سال 1865 کشیده شده است، تصویر یک گروه 13 نفره از شکارچیانی که محمت علی پاشای کاوالایی، فرماندار مصر نیز در میان آنها است، میباشد.خبرهای مرتبط