افزایش علاقه به بازدید از کاخ های ملی و تاریخی ترکیه

قصرها ، کوشک ها و کاخ های ملی و تاریخی ترکیه که به ریاست مدیریت کاخ های ملی وابسته اند، در سال 2018 با علاقه و توجه فراوان بازدید کنندگان داخلی و خارجی مواجه گردید

افزایش علاقه به  بازدید از کاخ های ملی و تاریخی ترکیه

قصرها ، کوشک ها و کاخ های ملی و تاریخی ترکیه که به ریاست مدیریت کاخ های ملی وابسته اند، در سال 2018 با علاقه و توجه فراوان بازدید کنندگان داخلی و خارجی مواجه گردید.

بموجب اطلاعات دریافتی از مدیریت کاخ های ملی ترکیه، تعداد بازدید کنندگان از این اماکن تاریخی باشکوه و دیدنی که در سال 2017 یک میلیون و صد هزار نفر بود، در سال 2018 به یک میلیون و چهار صد و سی نفر رسید.

در راس لیست کاخ های تاریخی ترکیه با بیشترین بازدید کننده ، کاخ دلماباغچه استانبول با 998 هزار بازدید کننده قرار داشته و بعد از آن کاخ بیلربیگی، با 126 در رده دوم قرار دارد.

در لیست مذکور کاخ اخلامور با 73 هزار بازدید کننده و موزه رسمی کاخ های ملی با 55 هزار نفر جای گرفته اند.

قصر کوچوک سو، قصر ییلدز شلاله، قصر آینالی کاوواک، موزه کلکسیون های کاخ ، قصر آتاتورک فلوریا، قصر آتاترک یالوا و قصر بیوکوز مجدیه در سال جاری از 178 بازدید کننده ترک و خارجی میزبانی کردند.

کاخ دلماباغچه در بین اماکن تاریخی که در بنیه کاخ های ملی مورد استفاده قرار می گیرد، از بیشترین بازدید کننده خارجی میزبانی کرد.

از این کاخ که سال گذشته از 335 توریست خارجی میزبانی کرد، امسال 645 هزار توریست از کشورهای مختلف دیدن کردند.

از این خدمات کاخ های ملی مجموعا 46 میلیون و 260 هزار لیره ترک در آمد کسب شده است.خبرهای مرتبط