اجرای برنامه های فرهنگی " رنگهای ترکیه " در بانکوک

این برنامه فرهنگی در چهارچوب سال فرهنگی بطور متقابل از سوی ترکیه و تایلند در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود

اجرای برنامه های فرهنگی " رنگهای ترکیه " در بانکوک

برنامه فرهنگی " رنگهای ترکیه : موزیک، رقص و نمایش مد " که در چهارچوب سال فرهنگی بطور متقابل از سوی ترکیه و تایلند در شهر بانکوک پایتخت تایلند بر گزار می شود، مورد توجه فراوان قرار گرفت.

در این برنامه فرهنگی که با سازماندهی وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه برگزار می شود، احمد حالوک دورسون معاون وزیر فرهنگ و جهانگردی، " Vira Rojpojchanarat وزیر فرهنگ تایلند و اورن داغدلن آک گون سفیر کبیر ترکیه در بانکوک شرکت نمودند.

دورسون معاون وزیر فرهنگ و جهانگردی ترکیه طی سخنانی در این اجرای این برنامه ضمن یادآوری اینکه هنرمندان تایلندی ماه گذشته در ترکیه برنامه های فرهنگی بمورد اجرا گذاشتند اعلام کرد : با تحقق برنامه های متقابل در تمامی عرصه های هنری و فرهنگی برای افزایش تبادلات فرهنگی و توسعه روابط دوستانه می خواهیم تا به روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور یاری کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه در طول ماه جاری و ماه دسامبر برنامه های فرهنگی و هنری ترکیه ادامه خواهد یافت گفت : سلام و محبت و علاقه مردم ترکیه دوست تایلند را برای شما به ارمغان آوردم.

برنامه های فرهنگی در چهارچوب سال فرهنگی تایلند ـ ترکیه 2018 با برنامه " دوستم من ترکیه " در روزهای 24 ام و 25 ام ماه نوامبر ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط