استقبال گرم دوستداران تاریخ از شهر باستانی سانتا در ترکیه

شهر باستانی «سانتا» در استان گوموش‌حانه ترکیه با جاذبه های طبیعی و تاریخی خود توجه دوست داران طبیعت و علاقه مندان به تاریخ را جلب می کند

1070775
استقبال گرم دوستداران تاریخ از شهر باستانی سانتا در ترکیه

شهر باستانی «سانتا» واقع در استان گوموش‌حانه ترکیه که در قرن هفدهم توسط رومی ها تاسیس شده است، با جاذبه های طبیعی و تاریخی توجه طبیعت دوستان و علاقه مندان به تاریخ را به خود جلب می کند.

در محله های بین‌آتلی، ترزیلی، زورناجیلی، پیشتاولو، ایشحانلی، چینگانلی و چاکالی حدود 300 خانه یک طبقه، کلیسا و چشمه وجود دارد که به سبک معماری دوره رومیان ساخته شده است.

همچنین وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه این منطقه را شهر باستانی و منطقه حفاظت شده اعلام کرده است.خبرهای مرتبط