شمارش معکوس برای راه اندازی ماهواره های جدید ترکیه

وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه : به زودی تعداد ماهواره‌های مخابراتی ترکیه به شش افزایش خواهد یافت

شمارش معکوس برای راه اندازی ماهواره های جدید ترکیه

بموجب گزارش خبرگزاری آناتولی ، جاهد تورحان وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه اظهار داشت: در حال حاضر دارای شش ماهواره؛ شامل سه مخابراتی و سه دیدبانی هستیم. به زودی سه ماهواره مخابراتی جدید نیز راه اندازی خواهد شد. 

وی در ادامه همچنین اعلام کرد: به زودی ماهواره‌های مخابراتی ترکست-5A، ترکست-5B و ترکست-6B در مدار زمین قرار خواهند گرفت.

با پرتاب این سه ماهواره، ترکیه مناقی مانند آسیای میانه،چین، آفریقا و اروپا را پوشش خواهد داد.

با راه‌اندازی این ماهواره‌ها، ترکست-5A و ترکست-5B نیز در سالهای 2020 و 2021 وارد مدار زمین خواهند شد.خبرهای مرتبط