مردم ترکیه عید غدیرخم را گرامی داشتند

عید غدیر خم در استان ختای ترکیه جشن گرفته می شود

مردم ترکیه عید غدیرخم را گرامی داشتند

عید غدیر خم در شهرستان سامان داغی استان ختای ترکیه طی مراسم هایی جشن گرفته می شود.

در ساعات اولیه صبح، بقعه حضرت خضر در شهرستان سامان داغی استان ختای ترکیه منسوب به (محل ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر) میزبان شهروندان بسیاری است که به این مکان متبرک آمده و دعا می خوانند.

در خانه ها، غذای عید موسوم به «حیریسی » که از گوشت قربانی و گندم تهیه می شود، آماده شده و در بین مردم توزیع می شود.

گفتنی است در روز عید غدیر خم، بسیاری از مغازه ها در این شهر تعطیل هستند.خبرهای مرتبط