آثار تاریخی ترکیه لیست میراث جهانی را استیلا کرده اند

رئيس کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه اعلام کرد تا کنون 18 اثر کشور در لیست میراث جهانی یونسکو جای گرفته است

آثار تاریخی ترکیه لیست میراث جهانی را استیلا کرده اند

اوجال اوغوز٬ رئيس کمیسیون ملی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: 18 اثر ترکیه در لیست میراث جهانی یونسکو جای گرفته است.

وی در ادامه افزود: "77 اثر ترکیه نیز در فهرست موقت میراث فرهنگی جهانی یونسکو درج شده است. ترکیه در صدر این لیست قرار دارد.

تا سال 2010 تنها 8 -7 منطقه از ترکیه در لیست میراث جهانی یونسکو جای گرفته بود. ولی در هشت سال اخیر ده اثر تاریخی کشور نیز به آن اضافه شد.

فرهنگ بازدید از میراث فرهنگی در جهان به تدریج توسعه یافته است. زمانی که غنای فرهنگی و تاریخی این جغرافیا را با جهان به اشتراک می گذاریم از مزایا و فرصت های زیاد آن در زمینه اقتصاد٬ توسعه پایدار، حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده برخوردار خواهیم شد.

با توجه به اینکه مدیران محلی، مردم، سازمان های غیر دولتی، بخش خصوصی، آگاهی و توجه بیشتری نسبت به یونسکو و میراث جهانی دارند ما نیز سعی داریم تا حضور بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی را در این بخش تقویت کنیم.

مذاکرات و گفتگوهای بسیاری در زمینه آموزش آنها و یا حضورشان در بخش ارتباطات جهانی در راستای معرفی مناطق مختلف ترکیه که در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارد انجام داده و می دهیم.

یکی از موثرترین و بارزترین این پروژه ها ایجاد شبکه شهرهای خلاق و شبکه شهرهای آموزشی است.

سازمان های غیر دولتی ما عضو ساختاری به نام "باشگاه های یونسکو" می شوند. مدارس آموزشی در زمینه معرفی میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و معنوی ترکیه داریم.

در حال حاضر 111 اثر از ترکیه در فهرست میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و معنوی ثبت شده است".

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط