کارگاه آشنایی با هنر سرامیک ترکیه در تهران برگزار شد

کنفرانس و کارگاه آشنایی با هنر سرامیک ترکیه با سخنرانی و آموزش ییلدیز ایبرام، هنرمند ترکیه ای در تهران برپا شد.

1007853
کارگاه آشنایی با هنر سرامیک ترکیه در تهران برگزار شد

موسسه فرهنگی یونس امره در تهران کنفرانس و کارگاه آشنایی با هنر سرامیک ترکیه را در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار کرد.

در این نشست، یلدیز ایبرام، هنرمند ترکیه ای که تخصصش خلق آثار سرامیکی است به معرفی هنر سرامیک ترکیه پرداخت. او درباره شباهت این هنر با سرامیک ایرانی گفت: هنر سرامیک بین دو کشور به ویژه مربوط به دوران سلجوقی بسیار نزدیک به هم است. این شباهت را در رنگ و فرم می توان دید.

وی با اشاره به اینکه قدیمی ترین سرامیک جهان مربوط به 3500 سال پیش از منطقه آناتولی پیدا شده است، درباره سیر هنر سرامیک ترکیه گفت: در سرامیک هایی که تغییر نقش سنتی به مدرن را می بینیم، علت عدم حمایت از هنرمند و گرانی رنگ بوده که هنرمندان دیگر از رنگ سرخ و یا فیروزه ای استفاده نمی کردند و کم کم نقش ها مدرن شد.

در پایان این کنفرانس ییلدیز ایبرام، نحوه طراحی روی سرامیک را به مخاطبان ایرانی خود آموزش داد و از هر کدام از آنها خواست تا قلم مو به دست گیرند و طراحی کردن روی سرامیک را تجربه کنند.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط