بزرگترین نمایشگاههای کشاورزی و مواد غذایی آذربایجان آغاز شد

نمایشگاههای بین المللی از سوی الهام علی اف رئیس جمهور این کشور نیز مورد بازدید قرار گرفت

972905
بزرگترین نمایشگاههای کشاورزی و مواد غذایی آذربایجان آغاز شد
Baku WorldFood Azerbaijan ve Caspian Agro fuarlari1.jpg

در آذربایجان بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (Worldfood Azerbaijan) و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (Caspian Agro)، آغاز به کار کرد.

این نمایشگاههای بین المللی که به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای کشاورزی و مواد غذایی آذربایجان محسوب شده و در مرکز باکو اکسپو انجام میگردد، از سوی الهام علی اف رئیس جمهور این کشور نیز مورد بازدید قرار گرفت.

علی اف در حین بازدید از این نمایشگاه با 402 غرفه از 34 شرکت جهان، اطلاعاتی نیز از مسئولین دریافت کرد.

ابراهیم یوماکلی مدیر کل شرکت گوبره تاش ترکیه نیزضمن دیدار علی اف از غرفه ایشان، هدیه ای به وی تقدیم کرد.

در این نمایشگاه، 40 شرکت ترک منجمله شرکت گوبره تاش که در بخشهای کشاورزی و مواد غذایی به فعالیت میپردازند، شرکت دارند.خبرهای مرتبط