رشته های زبان فرانسه در موسسات آموزش عالی ترکیه از این پس دانشجو نخواهند پذیرفت

بر اساس تصمیم شورای آموزش عالی، موسسات وابسته به این نهاد در آن دسته از رشته های زبان و ادبیات فرانسه و دبیری زبان فرانسوی که هنوز فرایند جذب دانشجو را آغاز نکرده اند، تا اطلاع ثانوی دانشجو قبول نخواهند کرد

رشته های زبان فرانسه در موسسات آموزش عالی ترکیه از این پس دانشجو نخواهند پذیرفت

بر اساس تصمیم شورای آموزش عالی، موسسات وابسته به این نهاد در آن دسته از رشته های زبان و ادبیات فرانسه و دبیری زبان فرانسوی که هنوز فرایند جذب دانشجو را آغاز نکرده اند، تا اطلاع ثانوی دانشجو قبول نخواهند کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع شورای آموزش عالی، به ویژه "رابطه بین فارغ التحصیلان – استخدام" و اصل متقابلیت با فرانسه در اتخاذ این تصمیم موثر بوده است.

گفتنی است که در هیچ یک از دانشگاه های فرانسه رشته زبان و ادبیات ترکی و یا تورکولوژی در سطح کارشناسی تدریس نمیشود.

مسئولین شورای آموزش عالی اعلام کردند که در حال حاضر در موسسات متعدد در سطح ترکیه 12 رشته ادبیات فرانسه و 4 رشته دبیری زبان فرانسوی وجود دارد که هنوز دانشجو قبول نکرده اند.

در سیستم آموزش عالی ترکیه، 19 رشته و برنامه تحصیلی زبان و ادبیات فرانسه و دبیری زبان فرانسوی وجود دارد که دانشجو داشته و به آموزش خود ادامه میدهند.

رشته هایی که قبلا دانشجو پذیرفته اند، همچنان به برنامه آموزش خود ادامه خواهند داد.خبرهای مرتبط