تعداد توریست های ایرانی در آنتالیا رکورد شکست

تعداد گردشگرانی که در ماههای ژانویه، فوریه و مارس به آنتالیا مسافرت کرده اند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش یافت

942769
تعداد توریست های ایرانی در آنتالیا رکورد شکست

آمار و ارقام مربوط به گردشگری از هم اکنون باعث خشنودی است.

انتظار می رود میزان گردشگری در آنتالیا در سال 2018 رکورد بشکند.

تعداد گردشگرانی که در ماههای ژانویه، فوریه و مارس به آنتالیا مسافرت کرده اند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش یافت.

گردشگران ایرانی در رده اول توریست های سفرکننده به آنتالیا قرار دارند.

در این دوره تعداد توریستهای آلمانی 12 درصد، تعداد توریست های روس 69 درصد، تعداد توریست های انگلیس 33 درصد و تعداد توریست های هلندی 18 درصد افزایش داشته است.

روس ها و اروپایی ها کار را بک گام فراتر از گذران تعطلات بردند و در ترکیه صاحبخانه شدند.

با توجه به داده های موسسه آمارترکیه، میزان فروش مسکن به خارجیان در آنتالیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

در آنتالیا طی ماههای ژانویه و فوریه، 842 خانه به خارجیان فروخته شد.خبرهای مرتبط