کارنوال بین المللی یاسمین الحمامات در تونس آغاز شد

پنجمین کارنوال بین المللی یاسمین الحمامات در شهر حمامات تونس آغاز شد

936978
کارنوال بین المللی یاسمین الحمامات در تونس آغاز شد

کارنوال بین المللی یاسمین الحمامات که باری پنجمین بار برگزار میگردد، صحنه تصاویر رنگینی گردید.

در چهارچوب این جشنواره، گروههای موسیقی و رقص، نمایشهای سنتی بسیاری در خیابانهای شهر اجرا کردند.

در این کارنوال که امروز در شهر ساحلی یاسمین الحمامات آغاز شده است و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت، کشورهایی چون فرانسه، اندونزی، ایتالیا و الجزیره نیز با 800 شرکت کننده، اشتراک دارند.

ولید درویش هماهنگ کننده این جشنواره، اعلام داشت که همه برنامه های این کارنوال رایگان میباشد.خبرهای مرتبط