افزایش تعداد دانشجویان خارجی در ترکیه

در دانشگاههای ترکیه 125 هزار دانشجوی خارجی آموزش می بینند

932789
افزایش تعداد دانشجویان خارجی در ترکیه

در دانشگاههای ترکیه 125 هزار دانشجوی خارجی آموزش می بینند.

این رقم 7 سال پیش حدود 25 هزار نفر بود.

نیمی از دانشجویانی که برای آموزش به ترکیه می آیند در دانشگاههای خصوصی تحصیل می کنند.

دانشجویانی که از خارج از کشور به ترکیه می آیند اغلب رشته های علوم اجتماعی و مهندسی را ترجیح می دهند.

ولی در سالهای اخیر به رشته هایی مانند داروسازی ، دندان پزشکی و پزشکی نیز علاقه و توجه فراوانی نشان داده می شود.

در برنامه هایی که در چهارچوب نمایشگاه بین المللی آموزش که امسال برای 33 امین بار درهای خود را بر روی همگان باز خواهد کرد ، در شهرهای مختلف مانند آنکارا، اسکی شهیر، استانبول و ازمیر کارشناسان به سوالات متقاضیان پاسخ خواهند داد.

نمایشگاه مذکور روز 19 ام ماه مارس در آنکارا، 21 ام مارس در ازمیر و روزهای 23 ام، 24 ام و 25 ام مارس نیز در استانبول ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط