آغاز فصل جشنهای عروسی هندی میلیون دلاری در آنتالیا

درماه آوریل جشنی 15 میلیون دلاری در آنتالیا برگزار خواهد شد

904512
آغاز فصل جشنهای عروسی هندی میلیون دلاری در آنتالیا

فصل جشنهای عروسی هندی در آنتالیا، با تختهایی که از سوی 4 تن حمل شده و با سنگهای براق و درخشنده تزئین شده است، آغاز گردید.

اولین جشن عروسی 3 روزه هندی، در مرکز گردشگری بلک و در یکی از هتلهای پنج ستاره آغاز شد.

شرکت هماهنگ کننده این جشن عروسی 1 میلیون دلاری، ابراز داشت: "این یک عروسی سطح متوسط میباشد. در ماه اوریل یک عروسی 15 میلیون دلاری ترتیب خواهیم داد که در کل جهان از آن سخن خواهند گفت."خبرهای مرتبط