سال گذشته آمار ثبت برند در ترکیه 13 درصد افزایش یافت

آمار ثبت برند در سال 2017 در ترکیه با 13 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به بیش از 120 هزار مورد رسید

897816
سال گذشته آمار ثبت برند در ترکیه 13 درصد افزایش یافت

پرفسور حبیب آسان، رئیس سازمان برندها و ثبت اختراع ترکیه (TÜRKPATENT)، از ثبت 121 هزار و 108 برند در سراسر کشور خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت:

"این میزان نسبت به سال پیش از آن 13 درصد رشد داشته است. بیشترین میزان ثبت برند در اروپا در اختیار ترکیه بوده است. 88 درصد موارد مربوط به برندهای داخلی بوده است.

ثبت برند داخلی در ترکیه نسبت به سال 2016 رشد 34 درصدی نشان می‌دهد. این اتفاق نشان می‌دهد که در مسیر درستی برای رسیدن به هدف ثبت 50 هزار برند در سال 2023 قرار داریم".خبرهای مرتبط