عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

سیستم دفاع هوایی ترکیه با مهمات هوشمند تجهیز خواهد شد

تولید انبوه در زمینه پروژه های سیستمهای پدافند هوایی توپخانه ای نسل جدید و استفاده از مهمات هوشمند در دفاع هوایی ترکیه آغاز شد

سیستم دفاع هوایی ترکیه با مهمات هوشمند تجهیز خواهد شد

 

تولید انبوه در زمینه پروژه های سیستمهای پدافند هوایی توپخانه ای نسل جدید و استفاده از مهمات هوشمند در دفاع هوایی ترکیه آغاز شد.

در پی توپ ضد هوایی کورکوت، با تولید انبوه مهمات هوشمند، در راستای توسعه سیستمهای دفاع هوایی با توسل به امکانات داخلی گام بزرگی برداشته می شود.

در این چهارچوب با مدرنیزاسیون توپهای خودکششی 35 میلی متری، واحد پدافند هوایی توپخانه ای گسترش خواهد یافت.

مهمات هوشمند مورد بحث که صاحب انرژی جنبشی بالا می باشد، در مقابل تهدیدات هوایی نسبت به مهمات کلاسیک از قدرت دفاع هوایی بیشتری برخوردار است.خبرهای مرتبط