تعداد مساجد در دانمارک افزایش یافت

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانمارک، تعداد مساجد این کشور از 115 به 170 باب رسیده است

874334
تعداد مساجد در دانمارک افزایش یافت

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانمارک، تعداد مساجد این کشور از 115 به 170 باب رسیده است. 

در دانمارک معمولا کارخانه های قدیمی به مسجد تبدیل شده و از این اماکن به عنوان مسجد استفاده می شود. مسجد فتح؛ نخستین مسجد ترک است که از پایه بنا شده و از سال 2014 آغاز به فعالیت کرد.

مسجد امام علی که در سال 2015 در شهر کپنهاک به بهره برداری رسید، به دلیل افشای کمک مالی ایران در روند ساخت آن واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت.

 

همچنین نخستین مسجد دارای مناره به نام «مرکز فرهنگی حمد بن خلیفه» است که در سال 2014 در شهر کپنهاک به صورت مجموعه و با کمک مالی قطر ساخته شد که اعتراض‌هایی را در پی داشت.خبرهای مرتبط