590 هزار توریست ترکیه را به عنوان خانه خود انتخاب کردند

در میان کشورهای خارجی به ترتیب شهروندان کشورهای عراق، سوریه، آذربایجان، ترکنمنستان و روسیه، ترکیه را برای اقامت انتخاب کردند

867013
590 هزار توریست ترکیه را به عنوان خانه خود انتخاب کردند

590 هزار توریست ترکیه را به عنوان خانه خود انتخاب کردند.

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی اداره مخاجرت، طی 13 سال اخیر، تعداد خارجیانی ک هبا اجازه اقامت در ترکیه سکنی گزیده اند، 589 هزار و 473 تن می باشد.  

در حالی که در سال 2005 تنها به 178 هزار و 964 خارجی اجازه اقامت داده شده بود، این رقم در سال گذشته به 461 هزار و 217 تن افزایش یافت.

استانبول با 290 هزار و 509 تن، آنکارا با 51 هزار و 705 تن و آنتالیا با 49 هزار و 677 تن پذیرای بیشترین تعداد خارجیانی هستند که برای اقامت ترکیه را انتخاب کرده اند.

در میان کشورهای خارجی نیز به ترتیب شهروندان کشورهای عراق، سوریه، آذربایجان، ترکنمنستان و روسیه، ترکیه را برای اقامت انتخاب کرده اند.


برچسب ها: #ترکیه , #توریست

خبرهای مرتبط