تعداد گردشگران خارجی در ترکیه 28 درصد افزایش یافت

شمار گردشگران خارجی در ترکیه در 10 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 28.01 درصد افزایش یافت

864240
تعداد گردشگران خارجی در ترکیه 28 درصد افزایش یافت

بر اساس داده های وزارت فرهنگ و گردشگری از ماه ژانویه تا اکتبر سال جاری در مجموع 29 میلیون و 53 هزار و 450 گردشگر از بیش از صد کشور جهان از ترکیه بازدید کرده اند.

شمار آنان امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 28.01 درصد افزایش یافته است. 63 درصد آنها به استانبول و آنتالیا آمده اند. نه میلیون و 255 هزار و 267 نفر از آنتالیا و 9 میلیون و 8643 نفر از استانبول بازدید کرده اند.

طی این مدت 4 میلیون و 565 هزار و 275 نفر از روسیه، 3 میلیون و 336 هزار و 7 نفر از آلمان، 2 میلیون و 118 هزار و 263 نفر از ایران، 2 میلیون و 71 هزار و 838 نفر از گرجستان و یک میلیون و 576 هزار و 783 توریست از انگلستان به ترکیه آمده اند.

یک میلیون و 541 هزار و 458 گردشگر از بلغارستان، یک میلیون و 212 هزار و 644 نفر از اوکراین از ترکیه بازدید کرده اند. همچنین بیش از 500 هزار گردشگر از کشورهای آذربایجان، عراق، عربستان سعودی، فرانسه، هلند و یونان تعطیلات خود را در ترکیه گذرانده اند.خبرهای مرتبط