اجرای کنسرت از سوی بینگول و کالین برای دانش آموزان

وزیر آموزش و پرورش وسخنگوی نهاد ریاست جمهوری همراه با یاووز بین گول از دبیرستان هنرهای زیبای آنکارا دیدن کردند.

857699
اجرای کنسرت از سوی بینگول و کالین برای دانش آموزان

عیصمت ییلماز، وزیر آموزش و پرورش و ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری همراه با یاووز بین گول هنرمند سرشناس ترک و بوروکراتهای وزارت ورزش از دبیرستان هنرهای زیبای آنکارا دیدن کردند.

در این مدرسه کالین و بین گول با نواختن ساز کنسرت کوچکی برای دانش آموزان اجرا کردند.

یلیماز وزیر آموزش و پرورش پس از کنسرت در سخنانی بر اهمیت یادگیری مهارتهای هنری و نیز انجام کارهای جمعی و نیز توجه به امر تولید تاکید کرد.

کالین نیز با بیان اینکه از دیدار با نوازندگان جوان خشنود است تصریح کرد که موسیقی بخش مهمی از زندگی وی را تشکیل می دهد.

"وی افزود:"موسیقی یک چیز مجلل نیست، یک سرگرمی نیست، بلکه موسیقی نشان دهنده درون ما است. "

کالین با بیان اینکه موسیقی ملت ترک امروزه تبدیل به یک سنت موسیقی برجسته جهانی شده است، تاکید کرد:" بسیار مهم است که آن را زنده نگه دارید و مهم است که چیزهای جدیدی را به آن اضافه کنید. "

 خبرهای مرتبط