تعداد مراکز «تحقیق و توسعه» ترکیه به 800 واحد رسید

وزیر علوم، صنایع و فناوری ترکیه از افزایش مراکز تحقیق، توسعه و طراحی به 800 واحد در سطح کشور خبر داد

844278
تعداد مراکز «تحقیق و توسعه» ترکیه به 800 واحد رسید

فاروق اوزلو، وزیر علوم، صنایع و فناوری ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: در 14 استان کشور 109 مرکز طراحی و در 38 استان 691 مرکز «تحقیق و توسعه» در زمینه های گوناگون وجود دارد. بدین ترتیب تعداد مراکز تحقیق، توسعه و طراحی در کل کشور به 800 واحد رسیده است.

وزیر علوم، صنایع و فناوری ترکیه در ادامه گفت؛

«مفاهیم نوآوری، تحقیق و توسعه به طور روز افزون مورد توجه قرار می گیرند. کشورهایی که صنایع خود را در این زمینه‌ها تشویق می کنند، در بالاترین جایگاه رقابت‌های بین المللی قرار دارند.

معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌هایی که در همین چارچوب صورت می گیرد، از لحاظ تشکیل زیرساخت‌های این مراکز بسیار مهم هستند. ترکیه در سال‌های اخیر با منابع دولتی و غیره هزینه‌های زیادی را صرف این بخش‌ها کرده است.»خبرهای مرتبط