استان بتلیس ترکیه؛ موزه روباز آثار تاریخی

شهرستان آهلات استان بتلیس ترکیه با آثار تاریخی و تمدنی دوران اورارتو تا عثمانی، به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است

834819
استان بتلیس ترکیه؛ موزه روباز آثار تاریخی

شهرستان آهلات استان بتلیس ترکیه که به لحاظ گردشگری تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آثار تمدنی از دوران اورارتو تا عثمانی در آن به چشم می خورد، مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خراجی قرار گرفته است.

شهرستان آهلات به عنوان دروازه ورود ترک‌ها به آناتولی شناخته می شود و به «سند آناتولی» شهرت دارد. بیتلیس به عنوان یکی از سه شهر گنبدهای اسلام «قبة الاسلام» شناخته می شود. این شهر تاریخی با آثار باستانی فراوانی که در آن وجود دارد مانند یک موزه روباز است.

سنگ‌نوشته برجسته بر روی 8200 سنگ مزار، قلعه ساحلی و گنبدهای تاریخی در میدان سلجوقی شهرستان آهلات بازدیدکنندگان را متحیر می کند. 

پروفسور رجایی کاراخان از اساتید دانشگاه یوزونجی ییل که مسئولیت حفاری‌های تاریخی این منطقه را به عهده دارد اظهار داشت که در عملیات حفاری سنگ قبرهای تاریخی زیادی کشف کرده اند و تاکنون حدود 600 سنگ قبر خمیده را مرمرت کرده اند.

رمضان گنجن، مدیر اداره فرهنگ و گردشگری استان بتلیس نیز در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت:

«در زمینی به مساحت 220 هکتار در میدان سلجوقی 8200 سنگ قبر وجود دارد. این سنگ قبرها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این سنگ قبرها را نباید تنها به عنوان قطعه سنگ نگریست بلکه هریک از اینها آثار مهم تاریخی دوران پس از اسلام است. 

این مکان اکنون در حال جای گرفتن در فهرست میراث فرهنگی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) است. فعالیت و اقدامات وزارتخانه برای تحقق این امر ادامه دارد. ما قصد داریم که تا سال 2019 این آثار تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار بگیرد. در صورت تحقق این امر، ظرفیت گردشگری شهر بتلیس متحول خراهد شد.»

شهر بخارای ازبکستان، بلخ افغانستان و بتلیس ترکیه به عنوان شهرهای «قبة الاسلام» یاد می شوند.خبرهای مرتبط