ناشران ترکیه در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

شرکت تعداد بسیاری از انتشارات ترک در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

ناشران ترکیه در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که یکی از بزرگترین و جامعترین نمایشگاههای جهان محسوب میگردد، امسال برای شصت و نهمین بار آغاز شد.

در این نمایشگاه تعداد بسیاری انتشارات ترک نیز شرکت دارد.

بر اساس برنامه ای که با همکاری هماهنگی وزارت و کمیته برنامه ریزی ملی ترکیه در نمایشگاههای کتاب بین المللی آماده شده است، غرفه 296 مترمربعی ترکیه، از دو بخش با عناوین: "غرفه ملی ترکیه" و "غرفه انتشارات کودک" تشکیل یافته است.

ترکیه در این نمایشگاه با پانلها، مصاحبات و برنامه ای فرهنگی کاملی شرکت خواهد کرد.

عمر آریسوی معاون وزارت فرهنگ و گردشگری که پس از افتتاح نمایشگاه اطلاعاتی ارائه نمود، ابراز داشت که این نمایشگاه کتاب، از اهمیت بسزایی در بخش انتشارات جهان برخوردار است و ترکیه نیز سالیان مدیدی است که در این نمایشگاه شرکت میکند.

وی با اظهار اینکه به عنوان وزارت فرهنگ و گردشگری، امسال نیز با آمادگی کامل در این نمایشگاه شرکت کرده اند، گفت: "همه رنگهای بخش انتشارات ترکیه در اینجا نشان داده میشود. ناشران ما در اینجا، طی نمایشگاه، با ناشران جهان به مذاکره پرداخته و برای کتابهایی که سال آینده در ترکیه منتشر خواهند شد، توافقنامه هایی امضا خواهد کرد."

آریسوی با ابراز اینکه ترکیه هر سال با امادگی بیشتری در بخش انتشارات در این نمایشگاه شرکت میکند، از این امر ابراز خرسندی کرده و ابراز امیدواری کرد که انتشارات ترکیه با نتایجی مثبت از این نمایشگاه خارج گردد.

گفتنی است این نمایشگاه که با شرکت بیش از 7 هزار شرکت کننده از 102 کشور جهان برگزار شده است، تا روز یکشنبه باز خواهد بود.خبرهای مرتبط