حضور قدرتمند ترکیه در نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی جهان Anuga 2017 در آلمان

در بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی جهان Anuga 2017  در شهر کلن آلمان، ترکیه  به عنوان پنجمین کشور بزرگ با 298 شرکت حضور دارد

823369
حضور قدرتمند ترکیه در نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی جهان Anuga 2017 در آلمان

در بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی جهان Anuga 2017  در شهر کلن آلمان، ترکیه  به عنوان پنجمین کشور بزرگ با 298 شرکت حضور دارد. 

در این نمایشگاه که در محوطه ای به مساحت 284 هزار مترمربع برپا شد، 7405 شرکت از 107 کشور شرکت دارند. 

شرکت های ترکیه در نمایشگاه  مواد غذایی و نوشیدنی حضور دارند مورد اتقبال بازدیدکنندگان قرار گرفتند. 

نمایندگان بخش مواد غذایی ترکیه به پربازده بودن برنامه ها اشاره کردندو 

نمایشگاه Anuga 2017 تا 11 اکتبر برای بازدید عموم باز خواهد بود. 

 خبرهای مرتبط