پروژه های جدید ترکیه برای رونق بخشی به صنعت توریسم و جذب گردشگران

وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه در تدارک برداشتن گام های جهش گونه برای رونق بخشی به صنعت توریسم است.

پروژه های جدید ترکیه برای رونق بخشی به صنعت توریسم و جذب گردشگران

وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه در تدارک برداشتن گام های جهش گونه برای رونق بخشی به صنعت توریسم است.

وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه ، مراکز جهانگردی مهم ترکیه را از قلم نویسندگان معروف جهان در رمانهای شیرین و خواندنی به جهان معرفی خواهد کرد.

منطقه کاپادوکیه ترکیه اولین منطقه خواهد بود.

با پروژه " خانه نویسندگان " که در منطقه توریستی معروف ترکیه کاپادوکیه بمورد اجرا گذاشته خواهد شد، از نویسندگان معروفی مانند " Dan Brown " ، " Adam Fawer " ، " Haruki Murakami " و بسیاری دیگر از نویسندگان معروف در خانه نویسندگان میزبانی خواهد شد.

در رمان های نویسندگان این نویسندگان معروف که ارزشهای فرهنگ و هنر ترکیه به اطلاع خوانندگان رسانده خواهد شد، در راستای اهداف 2023 در صنعت جهانگردی ترکیه ، اماکن توریستی ترکیه شناسانده خواهد شد.

این وزارتخانه همچنین برای تاسیس یک پلاتفرم بزرگ فیلم در منطقه آستین ها را بالا زد.

با دعوت از کارگردانان و فیلم سازان معروف جهان به کاپادوکیه میزبانی ترکیه از فیلم ها و سریالهای در سطح استاندارهای هالیوود فراهم خواهد شد.خبرهای مرتبط