ورود یک کشتی تفریحی بزرگ خارجی به مارماریس ترکیه

کشتی تفریحی کوروز حامل 341 گردشگر خارجی وارد بندر توریستی مارماریس در جنوب غرب ترکیه شد.

ورود یک کشتی تفریحی بزرگ خارجی به مارماریس ترکیه

کشتی تفریحی «مدکوین» با پرچم باهاما و 341 گردشگر که اغلب آنان شهروندان لبنانی هستند و 141 خدمه برای دومین بار در ماه جاری در بندر مارماریس ترکیه پهلو گرفت.

گردشگران پس از پیاده شدن از این کشتی در مرکز شهر گردش کردند و برخی نیز رستوان های نزدیک بندر غذا خوردند و به خرید پرداختند.

گفتنی است این کشتی نیمه امشب از جزیره گیریت یونان به سوی بیروت، پایتخت لبنان حرکت خواهد کرد.خبرهای مرتبط